picture

OK13: Pension af aften- og nattillæg fordobles

OK13: Pensionen vokser for rengørings- og serviceassistenter, der arbejder aften og nat. Og voksenelever i omsorgsfagene får tillæg.

Af Helene Olesen, Fagbladet 3F, helene.olesen@3f.dk

Rengørings- og serviceassistenter, der arbejder aften og nat, får fremover mere i pension. I et delforlig, Kommunernes Landsforening (KL) har indgået med FOA og 3F onsdag, fordobles pensionen af aften- og nattillæg nemlig. Ved forhandlingerne i 2011 blev der indført to procent i pension på tillæggene. Nu stiger den sats til fire procent.
Delforliget indebærer også andre pensionsforbedringer. Blandt andet bliver der fra 1. april 2014 indbetalt pension efter 10 måneders ansættelse og ikke efter et år, som det er i dag. Forbedringen kommer blandt andre rengøringsassistenter, handicapledsagere og teknisk-servicemedarbejdere til gode.

Væk med minipension

Også den såkaldte minipension for teknisk-servicemedarbejdere afskaffes. Fremover får de udelukkende den høje sats på 13,48 procent.
Det er også aftalt, at voksne, der inden for 3F's område uddanner sig til pædagogiske assistenter (omsorgsmedhjælpere), fremover får et fast tillæg. Det er såkaldte GVU-elever, hvis løn i 2011 ikke blev reguleret.
- Det er rigtig godt, at vi har fået det på plads, så vores GVU-elever sikres et fornuftigt økonomisk grundlag, siger formanden for 3F's Offentlige Gruppe, Ellen K. Lykkegård.

Forhindrer vilkårligheder

I delforliget er også indført en underretningspligt, som gælder, hvis en kommunal arbejdsgiver vil ophæve en elevs uddannelsesaftale. Her skal FOA eller 3F fremover høres, før kontrakten brydes.
- Det vil kunne forhindre vilkårlige og usaglige afskedigelser af elever, siger Ellen K. Lykkegård.
Hun glæder sig også over, at en mængde krav fra KL om arbejdstidsændringer for ansatte på døgnområdet blev afværget. Det ville decideret have ført til lønnedgang, oplyser hun.
De enkelte organisationers forhandlinger med KL fortsætter ugen ud. Fredag klokken 13 starter regionerne deres afsluttende forhandlinger, og der forventes forlig i weekenden.
 

21. feb 2013 11:00

Relaterede nyheder

Nyheder